คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและความล่าช้าของรถไฟได้ที่ไหน

ID คำถาม:OpenFAQ-005726 วันที่อัพเดทล่าสุด:2017/01/20
 

●ภายในสถานี
ในกรณีที่รถไฟเกิดความล่าช้ามากกว่า 15 นาที หรือมีการหยุดเดินรถ จะมีการให้ข้อมูลบน "ป้ายที่จุดตรวจบัตรโดยสาร" ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณจุดตรวจบัตรโดยสารของทุกสถานีเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ตัวย่อ) และภาษาเกาหลี นอกจากนี้ ในกรณีที่หยุดเดินรถจะมีการประกาศออกเสียงตามสายภายในสถานีเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

ユーザが追加した画像

●นอกสถานี
ในหน้าแรกของเว็บไซต์โตเกียวเมโทรมีการเผยแพร่ข้อมูลการเดินรถของโตเกียวเมโทรแต่ละสาย โดยจะมีการแจ้งข้อมูลของแต่ละสายในกรณีที่ขบวนรถเกิดความล่าช้าหรือคาดว่าจะล่าช้ามากกว่า 15 นาที
หากคาดการณ์ว่ารถไฟโตเกียวเมโทรสายใดๆ จะเกิดความล่าช้าประมาณ 15 นาทีหรือมากกว่านั้น ทางเราจะประกาศในเว็บไซต์ของโตเกียวเมโทร (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม