คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

รถไฟของโตเกียวเมโทรต่างจากรถไฟของโทเออย่างไร?

ID คำถาม:OpenFAQ-005703 วันที่อัพเดทล่าสุด:2016/12/13
 

จากจำนวนรถไฟใต้ดิน 13 สายของโตเกียว โตเกียวเมโทรเป็นผู้บริหารจัดการ 9 สาย ได้แก่ สายกินซ่า สายมารุโนะอุจิ สายฮิบิยะ สายโทไซ สายจิโยดะ สายยูราคุโจ สายฮันโซมง สายนัมโบคุ และสายฟุคุโตะชิน ส่วนโตเกียว (รถไฟใต้ดินโทเอ) เป็นผู้บริหารจัดการ 4 สาย ได้แก่ สายอาซาคุสะ สายมิตะ สายชินจูกุ และสายโอเอโดะ รถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรและโทเอใช้ระบบค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงขอให้ระมัดระวังในเรื่องการใช้บริการ ทั้งนี้ นอกจากจะมีส่วนลดเมื่อใช้บัตร IC เช่น บัตร PASMO หรือบัตรโดยสารที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างการโดยสารรถไฟของทั้งสองบริษัทแล้ว ยังมีบัตรโดยสาร "Tokyo Subway Ticket" สำหรับผู้ที่ต้องการโดยสารรถไฟของทั้งสองบริษัทอีกด้วย

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม