คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สามารถใช้งานบัตรโดยสาร 24 ชั่วโมงของโตเกียวเมโทรได้ตั้งแต่เหมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่?

ID คำถาม:OpenFAQ-005418 วันที่อัพเดทล่าสุด:2017/01/20
 

ใช้งานได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มใช้บัตรที่เครื่องตรวจบัตรอัตโนมัติครั้งแรก ซึ่งจะมีเวลาหมดอายุระบุอยู่ที่ด้านหลังบัตรโดยสาร 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ "บัตรโดยสารสำหรับใช้ในวันเดียวกับที่ซื้อ" ที่มีจำหน่ายที่เครื่องอัตโนมัตินั้น หากไม่มีการใช้งานภายในวันที่ซื้อจะหมดอายุ จึงขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้งาน

■ตัวอย่าง : เข้าสถานี 9:00 น. ใช้ได้ถึง g 8:59 น. ของวันรุ่งขึ้น (นับตามเวลาที่เข้าสถานี ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ส่วนเวลาที่ออกจากสถานี แม้จะเกิน 24 ชั่วโมงแล้วก็ยังสามารถใช้ได้)
http://www.tokyometro.jp/th/ticket/value/1day/index.html#anc02

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม