คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

บัตรโดยสาร 24 ชั่วโมงของโตเกียวเมโทรมีขายที่ไหน?

ID คำถาม:OpenFAQ-005417 วันที่อัพเดทล่าสุด:2016/12/13
 

บัตรโดยสารสำหรับใช้ในวันเดียวกับที่ซื้อนั้น มีจำหน่ายที่เครื่องจำหน่ายบัตรของโตเกียวเมโทรในทุกสถานี ส่วนบัตรโดยสารประเภทซื้อล่วงหน้าจะมีจำหน่ายที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนของโตเกียวเมโทร (ยกเว้นสถานีนากาโนะ สถานีนิชิฟุนะบาชิ สถานีชิบุยะของรถไฟสายฟุคุโตะชิน) ซึ่งบัตรที่ซื้อล่วงหน้าจะสามารถใช้งานได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เริ่มใช้ ภายใน 6 เดือนหลังวันที่ซื้อบัตร ทั้งนี้ บัตรโดยสารสำหรับใช้ในวันเดียวกับที่ซื้อนั้นจะหมดอายุหากไม่มีการใช้งานภายในวันนั้นๆ จึงขอให้ระมัดระวัง หากต้องการเริ่มใช้งานตั้งแต่วันถัดไป กรุณาซื้อบัตรโดยสารที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทซื้อล่วงหน้า

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม