คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

นำลิงค์ไปใส่ไว้ที่เว็บไซต์ของโตเกียวเมโทรได้หรือไม่?

ID คำถาม:OpenFAQ-005367 วันที่อัพเดทล่าสุด:2017/01/20
 

ถ้าไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า สามารถนำลิงค์ไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของโตเกียวเมโทรโดยอิสระ โดยติดตั้งลิค์ที่หน้าแรกของเว็บไซต์โตเกียวเมโทรเป็นหลัก[http://www.tokyometro.jp/lang_th/index.html
ทั้งนี้ ห้ามนำเว็บไซต์ของโตเกียวเมโทรไปแสดงในกรอบของเว็บที่มีการลิงค์ไป เพราะอาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเรื่องผู้บริหารกิจการหรือที่มาของข้อมูล กรุณาดูรายละเอียดที่หน้า "เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์" (http://www.tokyometro.jp/lang_th/terms/index.html#anc01)

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม