คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ต้องการใช้ Wi-Fi แต่กลับไปเชื่อมต่อกับ Metro_Free_Wi-Fi ทำให้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ มีวิธีแก้ปัญหาหรือไม่?

 • ข้อมูลรถไฟและสถานี
 • Free WiFi
ID คำถาม:OpenFAQ-005359 วันที่อัพเดทล่าสุด:2016/12/13
 

ในจุดที่มีการเชื่อมต่อกับ Metro_Free_Wi-Fi ให้เลือก "Metro_Free_Wi-Fi" จากรายการ Wi-Fi จากนั้นจึงเลือก "ลบการตั้งค่าเน็ตเวิร์ค" ซึ่งจะเป็นการยกเลิกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

 • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

  การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

  ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

 • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

 • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
 • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
 • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
 • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม