คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระต่างหากหรือไม่?

ID คำถาม:OpenFAQ-005227 วันที่อัพเดทล่าสุด:2016/12/13
 

สามารถนำสัมภาระติดตัวขึ้นรถไฟได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างหาก สัมภาระที่นำขึ้นไปต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางตามข้อจำกัดที่ระบุด้านล่าง และสามารถนำขึ้นรถไฟได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ความกว้าง ยาว และสูงรวมกันต้องไม่เกิน 250 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ※สิ่งที่มีความยาว 1 ด้านเกิน 200 ซม. ไม่สามารถนำขึ้นรถไฟได้ (ภาพ)

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม