คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สามารถใช้รถบัสหรือแท็กซี่ในการเดินทางทดแทนได้หรือไม่?

ID คำถาม:OpenFAQ-005104 วันที่อัพเดทล่าสุด:2016/12/13
 

ไม่สามารถใช้บริการแท็กซี่ได้ แต่บางกรณีอาจใช้บริการรถบัสแทนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ประจำสถานี ※กรณีที่ใช้รถบัสประจำทางเป็นการเดินทางทดแทน จะต้องใช้บัตรโดยสารทดแทนในการขึ้นรถ กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีที่จุดตรวจบัตรโดยสารที่แจ้งความประสงค์ว่าต้องการใช้รถบัส

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม