คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หากห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนปิดทำการแล้ว แต่ไม่สามารถรอจนถึงวันรุ่งขึ้นได้ เพราะจะไม่ได้เงินคืน

ID คำถาม:OpenFAQ-005078 วันที่อัพเดทล่าสุด:2016/12/13
 

หากไม่สามารถมายังจุดจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนของโตเกียวเมโทรได้ภายในเวลาทำการ ท่านสามารถแจ้งให้สถานีของโตเกียวเมโทรสถานีใดก็ได้ออกใบรับรองการยื่นเรื่องขอเงินคืน เพื่อรับรองว่าท่านมาติดต่อขอเงินคืนในวันนั้นๆ และท่านสามารถไปติดต่อที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนที่ใกล้ที่สุดได้ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป โดยนำใบรับรองการยื่นเรื่องขอเงินคืนไปแสดง ท่านก็จะได้รับเงินคืนตามปกติ

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม