คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สามารถใช้บัตรเครดิตซื้อบัตรโดยสารได้หรือไม่?

 • บัตรโดยสารและบัตรผ่านรายเดือน
 • อื่นๆ
ID คำถาม:OpenFAQ-005036 วันที่อัพเดทล่าสุด:2018/04/20
 

“สามารถใช้บัตรเครดิตซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสและตั๋วโดยสารพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว “*Tokyo Subway Ticket” เท่านั้น”

*ผู้ที่สามารถซื้อได้

(1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาประเทศญี่ปุ่น

(2) ผู้ที่เดินทางจากระหว่างสถานี Atami – สถานี Hakata ไปยังสถานี Tokyo หรือสถานี Shinagawa โดยจองผ่าน “EXPRESS RESERVATION” (บริการจองที่นั่งออนไลน์สำหรับรถไฟชินคันเซ็นสาย Tokaido และสาย Sanyo) หรือ “SmartEX” (บริการจองที่นั่งออนไลน์สำหรับรถไฟชินคันเซ็นสาย Tokaido)

โดยมีจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่ระบุข้างต้นที่จุดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทพาสบางส่วน

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

 • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

  การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

  ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

 • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

 • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
 • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
 • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
 • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม