คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สามารถตรวจสอบสิ่งของที่หายนอกสถานีได้ด้วยหรือไม่?

ID คำถาม:OpenFAQ-005024 วันที่อัพเดทล่าสุด:2018/11/14
 

สามารถติดต่อสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าได้ทางโทรศัพท์ http://www.tokyometro.jp/lang_th/support/lost/index.html หรือใช้แบบฟอร์มติดต่อสอบถามเรื่องสิ่งของหายจากทางเว็บไซต์ของเรา http://www.tokyometro.jp/lang_th/support/lost/index.html#anc03 ※สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกันอยู่มาก เช่น ร่ม ถุงมือ ผ้าพันคอ (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ) หรือของชิ้นเล็ก เช่น กุญแจ เครื่องประดับ หรือของที่ไม่มีลักษณะพิเศษ เช่น แว่น หมวก ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่มีจุดเด่น อาทิ การติดชื่อ บางครั้งจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการสอบถามทางโทรศัพท์หรือผ่านทางแบบฟอร์ม จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวก

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม