คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สิ่งของที่ลืมทิ้งไว้จะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานเท่าใด และถ้าไม่สามารถไปรับได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดควรทำอย่างไร?

ID คำถาม:OpenFAQ-005019 วันที่อัพเดทล่าสุด:2018/11/14
 

สิ่งของที่ถูกลืมทิ้งไว้จะถูกนำไปเก็บรักษาที่ศูนย์รับเรื่องสิ่งของหายในวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดจากวันรุ่งขึ้นของวันที่ลืมไว้ และจะมีการเก็บรักษาไว้ 3-4 วัน หลังจากนั้นสิ่งของจะถูกส่งไปที่ศูนย์รับเรื่องสิ่งของหายของกรมตำรวจ ดังนั้นควรที่จะติดต่อสอบถามภายในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สิ่งของที่ถูกส่งไปยังศูนย์รับเรื่องสิ่งของหายของกรมตำรวจจะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ※ของบางส่วนจะไม่มีการส่งไป

คำถามที่เกี่ยวข้อง

"หากคำตอบนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้ การติดต่อสอบถามของท่านจะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป"

ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางเว็บ

  • ติดต่อสอบถามเรื่องอื่น ๆ

    การสอบถามผ่านทางอีเมล์ กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้

    ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์

  • *หมายเหตุ:ศูนย์บริการลูกค้า สามารถให้บริการได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลีเท่านั้น

(ไม่ใช้) 0120-104-7679:00-20:00 ไม่มีวันหยุด

  • *หมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้หากโทรจากต่างประเทศ
  • *ข้อควรระวัง1:กรุณาตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้องก่อนโทรออก
  • *ข้อควรระวัง2:ทางศูนย์บริการฯขออนุญาตบันทึกรายละเอียดการสนทนาของลูกค้าไว้ เพื่อความยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
  • *ข้อควรระวัง3:อาจมีบางกรณีที่เราต้องโทรกลับไปหาลูกค้า จึงขอให้เปิดการแสดงหมายเลขโทรศัพท์เมื่อทำการโทร

ติดต่อสอบถาม